Webmeneertje brengt u verder op internet.

Professionele webmarketing, seo 3.0 optimalisatie, sea, woorank-scan, websitepromotie, webdesign, photoshoppen.

homewebmarketing en seo 3.0 optimalisatiewebsitepromotie volgens seo 3.0 normering door WebmeneertjephotoshoppenwebdesignreferentiescontactWebmeneertje brengt u verder op internet, met professionele webmarketing, seo 3.0 optimalisatie, woorank-scan, social media, webdesign, photoshop.

WEBMARKETING en SEO 3.0 OPTIMALISATIE:
'Google 200 ranking factoren'

 

Dit zijn -volgens deskundigen, in juni 2013- de 200 belangrijkste ranking factoren van Google:

'Vertaald' door Webmeneertje:

Domain factors:
1. Leeftijd van domeinnaam is niet erg belangrijk.
2. Keyword(s) in domeinnaam is een pre.
3. Keyword als eerste woord in domeinnaam rankt 69% vaker hoger dan indien zonder.
4. Domeinregistratie van 1 jaar geeft twijfel over legitimiteit, dus meerjarige domreg is een pre.
5. Keyword(s) in subdomein rankt 53% vaker hoger dan indien zonder.
6. Wisselingen van domeinnaamhouder leidt soms tot een reset van de ranking/indexering.
7. Exacte match tussen domeinnaam en inhouden is een pre, mits de site kwalitatief goed is.
8. Domreg die 'Private Whois' is opgeslagen wordt gewantrouwd, 'Public Whois' heeft de voorkeur.
9. Alle sites van domeinnaamhouders die als spammer bekend staan verliezen hun waardering.

Page-level factors:
10. Onofficieel is de title tag, na de tekstinhoud, het belangrijkste item; hierin dient een keyword te zitten.
11. Een title tag die start met een keyword scoort het beste.
12. Keyword(s) in de description tag telt ook zwaar mee.
13. Header (H1) is belangrijkste, hier dient ook een keyword(s) in te zitten.
14. Een keyword mag herhaald worden, mag prominent aanwezig zijn (vaker dan andere tekstwoorden).
15. Keyword-density is minder belangrijk geworden, maar overdrijf niet (dus zo'n 10%).
16. Bouw context om keywords ('Latent Semantic Indexing';  noem ook 'frute' als je het over 'apple' hebt).
17. Laat 'LSI' keywords ook in description tag voorkomen.
18. Langere teksten hebben voorkeur boven korte teksten, m.n. op homepage (doel: +/- 2500 woorden).
19. Pagina-laadtijd is een belangrijke factor.
20. Met name laadtijd in (Google) Chrome, plus het opgeslagen surfgedrag van gebruikers, telt mee.
21. Duplicate content in tekst is negatief, ook licht-aangepaste teksten; teksten moeten uniek zijn.
22. De 'rel=canonical'-tag kan aangeven dat er geen duplicate content is, maar dat moet dan ook zo zijn.
23. Afbeeldingen moeten geoptimaliseerd zijn (bestandsnaam, alt-tag, title, description, caption).
24. Indien een update van een site als belangrijk wordt ingeschat, heeft die site tijdelijk meerwaarde.
25. Relevante aanpassingen aan inhouden telt mee i.v.m. de 'freshness factor'.
26. De aanpassingen dienen structureel regelmatig te gebeuren, wil het een pre zijn.
27. De belangrijkste keywords dienen binnen de eerste honderd tekstwoorden voor te komen.
28. Keyword(s) in headers H2 en verder tellen in enige mate mee.
29. Als de volgorde van keywords (notatie) exact overeenkomt met een zoekopdracht, is dat een pre.
30. Linken naar 'authority sites' (outbound linking) geeft niet per definitie een 'trust signal', maar kan helpen.
31. Bij outbound links moeten de inhouden van beide sites raakvlakken hebben, alleen dan is het relevant.
32. Grammatica en spelling is mogelijk van invloed, indien het een kwaliteitssignaal geeft.
33. Tekstinhoud die van andere sites afkomstig is (Syndicated Content) wordt niet gewaardeerd.
34. Toereikingen aan bezoekers (bijv. online wisselkoers-calculator, interactieve recepten) zijn een pre.
35. Vreemd genoeg worden 'te veel' outbound links niet gewaardeerd, maar de grens is niet bekend.
36. Inhouden als (geoptimaliseerde) afbeeldingen, video's e.a. multimediale items, zijn een pre.
37. Interne linking (tekstwoorden die intern naar een andere sitepagina verwijzen) zijn duidelijk een pre.
38. Hoe hoger de pagerank, des te sterker de waardering van interne links.
39. Dode links (buiten en binnen de site) hebben een negatieve invloed op de ranking.
40. Het 'lees-/schrijfniveau' van tekst is van belang; tekst op niveau van gemiddeld opgeleide lezers is een pre.
41. Betaalde links (en ads) hebben alleen meerwaarde, als ze in verhouding staan tot het totaal aantal links.
42. HTML-fouten ('W3C validation errors') lijken enige negatieve invloed te hebben, indien veel aanwezig.
43. Een pagina en inhoud van een 'authoriteits-site' heeft voorkeur boven een site met minder authoriteit.
44. Sites met hogere PageRank lijken beter te scoren dan concurrenten met lagere PR, maar is niet bewezen.
45. Te lange domeinnamen worden minder gewaardeerd, maar onduidelijk is waar de grens ligt.
46. Pagina's dienen dicht bij de homepage te liggen, dus niet pas in vele mappen/verdiepingen daaronder.
47. Human Editors kunnen rankings beinvloeden. (Wm weet niet wat deze opmerking inhoudt.)
48. Een pagina die middels navigatie en mappen verschijnt en inhoudelijk matched daaraan, is een pre.
49. Inhouden via tags aan elkaar koppelen kan een pre zijn. (Het is Wm niet duidelijk hoe.)
50. Een keyword in de paginanaam (url) is een pre.
51. Een geoptimaliseerde 'url string' (bijv. www.website.nl/huizen/daken/dakpannen.htm) is een pre.
52. Waarderingen (i.c.m. site-vernoemingen) die online door 'reviewers' worden gegeven, zijn een pre.
53. Gebruiksvriendelijke opsommingen in tekst die middels 'bullets' of nummering zijn ingedeeld, zijn een pre.
54. Een XML Sitemap is duidelijk van belang, mits actueel.
55. Te veel links (outbound) veroorzaakt wantrouwen en leidt af.
56. Als een bepaalde pagina opduikt in de ranking via meerdere keywords, wordt de site extra gewaardeerd.
57. Een oudere, langer bestaande pagina met regelmatige updates scoort beter dan een geheel nieuwe pagina.
58. Pagina-layout die zorgt dat de 'main content' direct gevonden wordt en gebruiksvriendelijk is, is een pre.
59. Voorheen werden 'geparkeerde domeinen' (en sites) ook ingeschaald, maar dat belang is afgenomen.

Site-level factors:
60. Een site dient iets 'te melden' te hebben, 'zinloze' sites worden herkend en genegeerd.
61. Er dient voldoende contact-informatie op een site aanwezig te zijn, bij voorkeur matchend met Whois-info.
62. Site-trust, bepaald door hoe vaak en ver jouw site gelinkt is aan authoriteits-sites, is heel belangrijk.
63. Een duidelijke en inleesbare technische (mappen- en verdiepingen)structuur van de site is een pre.
64. Updates in de site, ook in onderliggende pagina's, worden altijd herkend en gewaardeerd.
65. De hoeveelheid pagina's lijkt niet van invloed op de waardering, maar een 'dunne' site lijkt niet handig.
66. Een sitemap van de site op een aparte pagina (die correct is) is een pre.
67. Downtime -tijd dat de site offline of niet of niet geheel bereikbaar is- heeft een sterke negatieve invloed.
68. Als de server niet in de regio staat waar de site draait, dient via metatags de site-locatie bekend te zijn.
69. E-commerce sites die een SSL Certificate gebruiken, hebben een voorkeur boven sites zonder.
70. Een 'Terms of service' pagina en 'Privacy page' geven 'trust' en dus waardering aan een site.
71. Paginateksten dienen uniek te zijn, ook bijv. benamingen e.d. van producten in een shop.
72. Een 'Breadcrumb' (navigatie-opsomming; bijv. website > hotels > nederland > amsterdam) is een pre.
73. Een mobiele site die ook daadwerkelijk 'optimized' is, en dus 'responsive', is een pre.
74. Een Youtube video kan hoger gewaardeerd worden dan een website. (Google is eigenaar van Youtube)
75. Slechte of onduidelijke navigatie kan leiden tot vertraging en minder pageviews, en werkt dus negatief.
76. Google Analytics account en Google Webmasters Tools op de site kan hoger ranken, maar is niet bewezen.
77. Positieve reviews op review-sites lijken een positieve invloed op de ranking te hebben.

Backlink factors:
78. Lang bestaande (back)links -mits relevant- worden gewaardeerd, hoger dan nieuwe (back)links.
79. Referrers ('linking root domains') is in het algemeen een van de belangrijkste factoren in de waardering.
80. Backlinks van 'Separate C-Class IP's' tonen een breder netwerk aan en worden gewaardeerd.
81. Meerdere (back)links naar/van 1 domein mag (bijv. naar/van verschillende pagina's) is toegestaan.  
82. Een alt-tag van een afbeelding die linkt naar een domein of intern link doel is een pre.
83. USA: een link naar/van een .edu- of .gov domein geeft niet automatisch een hoge(re) waardering.
84. Een hoge PageRank van de site (of pagina) waar je naar linkt, heeft een positieve invloed.
85. Een combinatie van een trust-domein én hoge pagerank, maakt je link er naar toe waardevoller.
86. Aanwezigheid in de ranking met meerdere pagina's verhoogt tevens de positie per pagina.
87. Referrers die meervoudig aan de site zijn gekoppeld (m.n. via 'netwerken') worden hoger gewaardeerd.
88. Een link van een site die laag gewaardeerd wordt, heeft ook negatieve invloed op de eigen site.
89. Een (interne) link in een pagiina-tekst wordt hoger gewaardeerd dan in een 'guest post'.
90. Misschien niet verwacht, maar een link naar uw hoofddomein lijkt meer gewaardeerd dan naar een pagina.
91. Sites met een 'no follow'-tag worden door Google (citaat:) "over het algemeen niet gevolgd." ...
92. De verzamelde links dienen van een breed netwerk afkomstig te zijn, mits relevant en weinig herhaling.
93. Links (naar sites en pagina's) in de pagina-tekst worden hoger gewaardeerd dan op een linkpagina.
94. Gebruik termen als 'gesponsorde link', 'linkpartner', 'sponsor' niet direct in combinatie met een link.
95. Links die via een '301 redirect' komen zijn bij voorbaat verdacht en worden niet gewaardeerd.
96. Een (geoptimaliseerd) ankerpunt in de tekst wordt gewaardeerd als extra zwaar tellende interne link.
97. Een ankerpunt dient een relevante omschrijving te hebben.
98. Een 'link title' (gelabelde tekst, als de muis over een link gaat) heeft een lage waardering.
99. Links naar (authoriteit) sites in het buitenland zorgen in dat buitenland voor een hogere ranking.
100. Links die vooraan in de tekst staan lijken iets meer waardering te krijgen dan links die elders staan.
101. Links die in paginatekst staan lijken meer waardering te krijgen dan links die elders op de site staan.
102. Een (back)link van een site uit exact dezelfde branch wordt gewaardeerd.
103. Een (back)link van een site die gerelateerd is aan jouw branche wordt ook wel gewaardeerd.
104. Positieve review of tekst met backlink naar je site wordt meer gewaardeerd dan in een negatieve context.
105. Backlinks die komen van een pagina of site met matchende keyword(s) in de titel hebben een pre.
106. 'Positive link velocity' (dus snel uitgevoerde doorlinks) is een pre.
107. 'Negative link velocity' (dus traag uitgevoerde doorlinks) beinvloeden de ranking of PR van je site negatief.
108. Backlinks van 'top resources' (hoogst gewaardeerde sites) zijn 'hubs' (= vrienden) en is een pre.
109. Een geoptimaliseerde backlink van een authoriteit-site wordt mogelijk het hoogst gewaardeerd.
110. Een link naar jouw site via Wikipedia is een 'no follow' link, de mate van waardering ervan is onbekend.
111. Context middels relevante termen rondom een (back)link is een pre.
112. Een oudere backlink lijkt standaard meer waarde te hebben dan een nieuwe backlink.
113. Backlinks van 'echte sites' lijken hoger gewaardeerd te worden dan van blogs e.d.
114. Sites met een 'natural link profile' worden hoger gewaardeerd. (Wm weet niet exact wat dit is.)
115. Als Google opmerkt dat u 'excessievelijk' aan linkbuilding/-partnering doet, maakt u zich verdacht.
116. Google herkent links die door site-eigenaren zelf zijn aangemaakt i.p.v. door andere sites.
117. Links die binnen in '301 redirects' worden gebruikt, kunnen leiden tot een lagere sitewaardering.
118. Sites en pagina's die Microformats gebruiken kunnen standaard hoger gewaardeerd worden.
119. Het wordt aangenomen dat opname in de DMOZ database leidt tot extra 'trust' en waardering.
120. Het lijkt er op dat eenzelfde opname in Yahoo als tegelijkertijd in Google een hogere waardering geeft.
121. Een natuurlijke pagina met een aantal outbound links scoort hoger dan een 'kunstmatige' linkpagina.
122. (Back)links op forums worden negatief gewaardeerd, als het forum spamt of puur commercieel is.
123. Een link die embedded is in een flinke tekst (1000+ woorden) scoort beter dan in weinig tekst/context.
124. Een goede kwaliteit van deze tekst en pagina draagt ook bij tot een hogere waardering.
125. Dezelfde link, interne link, backlink e.a. meerdere malen in een site heeft geen meerwaarde.

User interaction:
126. Sites met pagina's die op basis van een keyword veel worden aangeklikt, worden extra gewaardeerd.
127. Als zo'n pagina zelfs op meerdere keyword gevonden en geklikt wordt, is dat nog een extra stimulans.
128. Onbewezen, maar als klopt dat G. bezoekers ziet als 'quality testers', dan heeft Bounce Rate ook invloed.
129. Sites die veel via direct verkeer benaderd worden via Chrome, hebben vreemdgenoeg een pre.
130. Sites met veel herhalingsbezoek worden hoger gewaardeerd.
131. De hoeveelheid pagina's zegt niets over de kwaliteit (en dus waardering) van de site.
132. Sites of pagina's die 'ge-bookmarked' ( 'Favorieten') worden in Chrome, hebben een pre.
133. Google en Chrome toolbar gegevens (laadtijd, malware) worden gebruikt en zijn dus waardevol.
134. Interactieve onderdelen, gekoppeld aan de site, met daarin reviews en comments, zijn een pre.
135. De 'tijd op de site' lijkt ook mee te tellen in de waardering, m.n. bij commerciele sites.

Special algorithm rules:
136. Google lijkt wel bij nieuwe en geupdate pagina's op zoek te gaan naar relevante nieuwe informatie.
137. Dubbelzinnige of dubbel-uitlegbare termen of afkortingen worden negatief gewaardeerd.
138. Sites, bezocht wanneer de bezoekers bij Google is ingelogd, krijgen een pluspuntje.
139. User Search History: Google combineert oude en nieuwe zoekopdrachten, en zoekt bij u een match.
140. Geo Targetting: server, site (extensie) en taal in dezelfde 'regio' geeft een pre.
141. Scheldwoorden en 18+ inhoud is bekend; die sites worden niet getoond als u Safe Search aan heeft staan.
142. Sites die Google+-scores hebben, worden standaard hoger gewaardeerd (maar hoeveel is niet bekend).
143. Sites die officiele en gegronde klachten (inhoud, domreg, spamming e.d.) hebben, zakken in waardering.
144. Google staat open om per zoekopdracht breder te kijken en diversere resultaten te tonen. (Fluctuaties?)
145. Webshop-gerelateerde-keywords worden anders gewaardeerd dan dezelfde keywords in andere context.
146. Een Google+ getagde site zal bij 'local search' meestal hoger ranken dan sites zonder.
147. Specifieke keywords kunnen resultaten opleveren die 'het meest recent' zijn. ('News Box' sites)
148. 'Grote merken en bedrijven' lijken (i.i.g. in de USA) voorkeur te krijgen bij bepaalde zoekopdrachten.
149. Google kan (in de USA) toch in organische zoekresultaten toch commerciele items ('Shopping') plaatsen.
150. Als de relevantie van een illustratie als hoog wordt ingeschat, kan deze ook als zoekresultaat komen.
151. Alle keywords, mits relevant, kunnen in theorie meerdere pagina's tegelijk brengen in de zoekresultaten.

Social signals:
152. Tweets hebben aannemelijk een bepaalde invloed op de ranking (maar de mate is onbekend).
153. Daarbij hebben tweets van oudere sites/accounts, en met meer volgers, een grotere invloed.
154. Facebook Likes hebben aannemelijk een bepaalde invloed op de ranking (maar de mate is onbekend).
155. Facebook Shares lijken op een backlink en hebben daarom een nog grotere invloed dan Likes.
156. Daarbij hebben Likes en Shares van oudere sites/accounts, en met meer volgers, een grotere invloed.
157. Google lijkt Pinterest een parameter te vinden als 'sociaal signaal', maar hoe/hoeveel is onbekend.
158. Het lijkt er op dat Google zich ook laat beinvloeden door sites waar men een beoordeling mag plaatsen.
159. Volgens Google heeft het aantal Google+-noteringen (nog?) geen directe invloed op de waardering.
160. In theorie zou een Google+ hit via een ingelogde authoriteits account meer waarde hebben.
161. Google+ hits van authoriteits accounts (hetgeen herleidbaar is) geeft een hoger gewaardeerde inhoud.
162. Ook het sociale netwerk van de hitter lijkt van invloed, omdat dit weer meer context geeft aan Google.
163. Google+, Likes, Tweets gekoppeld aan meerdere sitepagina's (i.p.v. alleen home) is een pre.

Brand signals:
164. Merknaam (merknamen) in de belangrijkste tekst noemen is zeer belangrijk.
165. Merknamen lijken standaard bijna hetzelfde als keywords te worden gewaardeerd (dus ook zo gebruiken).
166. Sites van 'grote merken', die veel Facebook Likes hebben, zijn populair en worden gewaardeerd.
167. Twitter-accounts, gekoppeld aan 'grote merken', met veel volgers, zijn populair en worden gewaardeerd.
168. LinkedIn-pagina/account (geoptimaliseerd) gekoppeld aan de site (home) is een pre.
169. LinkedIn-accounts waarin (geoptimaliseerd) meerdere mederwerkers staan, lijken een pre te hebben.
170. Een social media account met veel volgers dient ook verhoudingsgewijs 'actief' te zijn met het medium.
171. 'Grote merken' kunnen automatisch met hun updates verschijnen (in de USA) in Google News.
172. Ook 'grote merken' die elders worden vernoemd, zonder een link ernaar, worden gewaardeerd.
172 (2). Ook 'grote merken' die worden gevolgd, zonder een link ernaar, bijv. via RSS, worden gewaardeerd.
173. Ook 'grote merken' moeten een fysieke locatie hebben, waaraan zij en hun site gekoppeld kunnen worden.
174. Google stelt vast of een site 'tax paying' is (een BTW-nummer heeft) en geeft daar een waardering aan.

On-site webspam factors:
175. Sites met 'lage kwaliteit inhoud' kunnen een 'Panda penalty' krijgen en wegzakken in de ranking.
176. Linken naar 'slechte sites' heeft ook een negatieve invloed op de waardering van je eigen site.
177. Misleidende, automatisch re-directs worden herkend; straf kan volledig verbanning zijn (zegt men).
178. PopUps en 'afleidende reclames' worden negatief gewaardeerd.
179. SEO-nono's, zoals 'keyword stuffing', 'header tag stuffing', te veel keywords, in teksten vermijden.
180. SEO-nono's, zoals 'keyword stuffing', 'header tag stuffing', te veel keywords, in metatags vermijden.
181. Pagina's die bij wijze van spreke meer seo-info hebben dan werkelijke info, worden negatief gewaardeerd.
182. Sites en pagina's met veel advertenties in de bovenste zichthelft, worden negatief gewaardeerd.
183. Het bewust verstoppen van (commerciele) links kan leiden tot een 'penalty' en/of verbanning.
184. Men zegt dat Google niet houdt van commerciele (affiliate) links en deze sites automatisch lager rankt.
185. Sites die 'automatisch gegenereerde inhoud' brengen, kunnen een 'penalty' of verbanning krijgen.
186. Sites die proberen via kunstgrepen hun PR of ranking te beinvloedne, kunnen idem gestrafd worden.
187. Een site die aangemerkt is als spammer, zal/kan door zijn IP-adres alle sites van die server raken.

Off page webspam factors:
188. Plotseling hebben van opvallend meer (back)links komt verdacht over.
189. Sites die een Penguin penalty kregen, zakken direct in de ranking.
190. Het hebben van veel niet-relevante (back)links zal leiden tot daling in de ranking.
191. Sites die +/- 85% niet-gerelateerde, niet-relevante (back)links hadden, kregen het vaakst een penalty.
192. Een 'unnatural links warning' van een Google moderator kan al leiden tot een daling in de ranking.
193. Het hebben van veel links van hetzelfde server IP-adres maakt een site verdacht.
194. Backlinking via dubieuze teksten en/of dubieuze sites of bedrijven, maakt jouw site ook verdacht.
195. Google's 'penalties' worden handmatig uitgedeeld, combi van objectief en subjectief dus, zo lijkt het.
196. Gekochte (back)links, zelfs ogenschijnlijk relevante, kunnen een negatieve waardering geven.
197. Sandbox; het hebben van veel links die elders als slecht zijn aangemerkt, komt verdacht over.
198. Google Dance is een soort 'reset', waarna moet blijken hoe sterk en standvastig u in de ranking bent.
199. Een penalty kan verzocht worden verwijderd te worden via de Disavow Tool.
200. Evenzo kan een 'reconsideration request' leiden tot het opheffen van een penalty.En nu?
Naast de Woorank-scan kan Webmeneertje ook aan de hand van deze lijst de kwaliteit van uw site nalopen. Er zijn zo'n 130 punten die direct te testen en te evualuren zijn in uw site: deze worden onderzocht, becommentarieerd en voorzien van advies, door Webmeneertje. De genoemde verbeterpunten hebben bij uitvoering direct positieve invloed op de waardering en daarmee de ranking van uw site.

Wat kan Webmeneertje doen?

De punten die van belang zijn en op uw site van invloed zijn, worden voorzien van een uitgeschreven en gedetailleerd commentaar, in het 'Scan Google's 200 belangrijkste ranking factoren' document. Dit kost € 120 excl. btw. U ontvangt hiervoor dus 130 verbeterpunten en/of commentaren m.b.t. uw website, die u direct kunt uitvoeren! U kunt vervolgens met dit document zelf beslissen of en wat u zelf, of uw sitebeheer, of Webmeneertje gaat (laten) uitvoeren.

 

Voldoet uw website aan de tweehonderd ranking factoren van Google? Laat het checken.Interesse? Neem dan contact met ons op.

 

terug

 

Legal note: Wie een opdracht geeft aan Webmeneertje.nl, schriftelijk (e-mail, websiteformulier, brief) of mondeling, gaat automatisch akkoord met Algemene Voorwaarden.

 


 


Infographics door SingleGrain en Backlink (via Karel Geenen).

terug home

 


www.webmeneertje.nl | www.seo3-specialist.nl | www.websitepromotie-specialist.nl