Webmeneertje brengt u verder op internet. Professionele webmarketing, seo 3.0 optimalisatie, sea, woorank-scan, e-commerce, webdesign, photoshoppen.  

Webmeneertje brengt u verder op internet.

Webmarketing, seo 3.0 en https proof optimalisatie, woorank webscan, webdesign, websitepromotie, photoshoppen.


ZOEKMACHINECONTRACT WEBSITEPROMOTIE 3.0 van Webmeneertje:

Op deze overeenkomst staan de mogelijkheden, voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het zoekmachinecontract dat u door Webmeneertje.nl gaat laten uitvoeren. U verklaart hierbij dat u bekend bent en akkoord gaat met de volgende punten:

  • Webmeneertje.nl promoot uw website zonder bemoeienis aan uw website. Wij maken o.a. een of meerdere aparte non-redirecting url('s) aan, met een eigen 'informatie-cluster' t.b.v. de zoekmachines, van waaruit op 100% legale wijze de promotie werkt.
  • De kosten van het halfjaarcontract (arbeid en urls) bedragen € 275 excl. btw. (€ 1,50 per dag).
  • U ontvangt na uw inzending van dit contract binnen enkele dagen een factuur voor de uitvoeringskosten van € 275 excl. btw, welke u per ommegaande dient te voldoen, aangezien de promotie direct start.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 27 weken / half jaar, ingaande op het moment dat Webmeneertje.nl de promotie start (doorgaans in twee werkdagen).
  • Na de contractperiode ontvangt u een eind-afrekening van € 75 excl. btw per succesvolle opgegeven zoekmachine (zie Alg.Vwd. 4b) op basis van de driewekelijkse analyse, die u per mail ontvangt. Tevens ontvangt u een brief met toelichtingen, conclusies, en stop- of vervolg-opties.
  • Bij het eindigen van het contract zal de promotie telkens automatisch ongewijzigd voortgezet worden voor wederom een half jaar, of u geeft vooraf per e-mail aan om: b) de promotie gewijzigd voort te zetten (bijvoorbeeld met aangepaste trefwoorden of zoekmachines), c) de promotie definitief te stoppen, of d) te stoppen en de door ons gebruikte url(s) over te nemen voor € 100 ex btw (p.st.), die u dan zelf kunt blijven aanmelden bij de zoekmachines (wij dragen de urls officieel aan u over; scores zullen wel terugvallen tot onbepaald niveau, maar zullen geen dode links worden, zodat ze in de rankings behouden blijven).
  • Opdrachtgever verklaart volledig akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Webmeneertje.nl, zoals deze te lezen zijn op onze website.
  • Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn dit formulier voor haar organisatie in te zenden.


Naam:Bedrijf:Adres:Website / URL:


(mag geen referrer, doorlink of subdomein zijn,  maar mag wel een landingpage zijn)

E-mail:Opmerkingen:Trefwoorden, trefwoord-combinaties, of zinnen:

(minimaal 4, maximaal 9 per contract)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mocht dat vooraf nog niet gebeurd zijn, dan voeren wij eerst met de door u opgegeven trefwoorden en/of trefwoord-combinaties een kansberekening uit. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen wij een voorstel doen met de strategisch gezien beste keuzes. Na overleg en akkoord zal de promotie doorgaans binnen twee werkdagen starten. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens ontvangt u elke drie weken per e-mail een analyse van de actuele resultaten en rankings.

 

Promoten bij:

(minimaal 4, maximaal 9 per contract)

 

Akkoordverklaringen:

U gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden 4b van Webmeneertje.nl.

U gaat akkoord met de AVG / Privacyverklaring van Webmeneertje.nl.

 

Legal note: Wie een opdracht geeft aan Webmeneertje.nl, schriftelijk (e-mail, websiteformulier, brief) of mondeling, gaat automatisch akkoord met Algemene Voorwaarden.